خطای API یوتیوب ، به کنسول API یوتیوب در Google Cloud بروید و هرگونه محدودیت(restrictions) در کلید API را حذف کنید، سپس صفحه فعلی را ویرایش کرده و روی دکمه بروزرسانی / ذخیره کلیک کنید. تا دوباره به سرورهای یوتیوب وصل شوید و بارگیری فیلم ها انجام شود.

Permission denied: Consumer 'api_key:AIzaSyBcSkW4ZWQGJVlF9Bz_4QFlSCqe6RdvA0c' has been suspended.

لیست پخش

1 / 9 ویدیوها